1397/11/28 یکشنبه شما اینجا هستید:  Skip Navigation Links

به سامانه جامع استاندارد سازی آزمایشگاه ها خوش آمدید.

سامانه جامع استاندارد سازی آزمایشگاه ها تحت نظر انجمن علمی دکترای علوم آزمایشگاهی راه اندازی گردید و هدایت می شود.
اهداف این سامانه عبارتند از :
1- کمک به همکاران آزمایشگاهی در خصوص فرآیندهای مرتبط با استانداردسازی
2- کاهش هزینه های آزمایشگاه در خصوص استانداردسازی
3- جلوگیری از دوباره‌کاری و پیاده‌سازی استانداردها مطابق با مشکلات موجود در آزمایشگاه براساس الگوی خود ارزیابی

خواهشمند است به منظور استفاده بهینه تر از این سامانه به راهنمایی ذیل مراجعه نمایید.   


Copyright © 2016 qualityroad.ir. All rights reserved.